Kokybės valdymas

Kokybės valdymas, tyrimų tikslumas yra svarbiausias kiekvienos laboratorijos tikslas. 2014 m. „Antėja“ sukūrė ir įdiegė kokybės valdymo sistemą pagal tarptautinio standarto LST EN ISO 15189 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189)“ reikalavimus. Laboratorijos akreditavimas – tai tarptautinis laboratorijos „Antėja“ darbuotojų pripažinimas ir aukščiausias darbo įvertinimas. Tyrimai atliekami kokybiškai ir tiksliai. Pacientai pateikę ISO 15189 standartu akredituotos laboratorijos tyrimų rezultatus, gali būti tikri, kad nebus paprašyti jų atlikti dar kartą.

LST EN ISO 15189 sertifikatas „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai“, Kokybės valdymas

Tyrimų kokybę garantuoja vidinės, išorinės (Suomijos „Labquality“, Didžiosios Britanijos „Riqas“, Vokietijos „Institut fur Qualitatssicherung“, Jurgtinių Amerikos Valstijų „Bio Rad“ ir kt.) bei tarplaboratorinės kokybės kontrolės procedūros. „Antėja“ laboratorijose naudojami tik sertifikuoti ir Lietuvoje registruoti reagentai bei standartizuoti tyrimų metodai, naujausia „Siemens“ įranga – robotai-manipuliatoriai ir analizatoriai. Laboratorijose dirba kvalifikuoti, nuolatos besitobulinantys specialistai.

Kokybės valdymas „Antėja“ laboratorijose turi trijų pakopų kokybės užtikrinimo sistemą:

  • Vidinė kokybės kontrolė – atliekama kiekvieną dieną prieš pradedant darbą analizatoriais. Atliekama pagal standartizuotą gamintojų procedūrą.
  • Išorinė kokybės kontrolė – tai tarptautinė palyginamųjų tyrimų kontrolė. Atliekama du kartus per metus ir sertifikuojama Suomijos „Labquality“, Didžiosios Britanijos „Riqas“, Vokietijos „Institut fur Qualitatssicherung“, Jurgtinių Amerikos Valstijų „Bio Rad“ ir kitų užsienio organizacijų.
  • Tarplaboratorinė kokybės kontrolė – atliekama Lietuvos universitetinių klinikų ir ligoninių laboratorijose, tikrinant rezultatų sutapimą, kurį patvirtina Medicinos diagnostikos ir laboratorinių tyrimų asociacijos sertifikatai.