ISO 15189:2007 standartu akredituota medicininių tyrimų laboratorija „Antėja“

ISO 151892007 standartu akredituota medicininių tyrimų laboratorija „Antėja“

Po daugelio pasiruošiamųjų darbų medicininių tyrimų laboratorija „Antėja“ tapo akredituota tarptautiniu kokybės standartu ISO 15189:2007 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai“, skirtu įvertinti laboratorijos darbo kokybę, pateikiamų tyrimų rezultatų patikimumą ir tikslumą.

Tai viena iš nedaugelio laboratorijų Lietuvoje, kuri atitinka šiuos darbo kokybės reikalavimus.